Korps er en av svært få aktiviteter hvor kjønn er blandet, og hvor barn fra barne- og ungdomstrinnene, samt videregående skole er i samme prestasjonsgruppe.

Svært mange av våre musikanter velger å fortsette helt til de går av for aldersgrensen etter fullført videregående skole. Dette er for oss en bekreftelse på at vi lykkes med å skape et attraktivt miljø for barn i alle aldre, og de store er verdifulle forbilder for de yngre. Dette er en kultur som er bygget gjennom mange år, og som gjør Sofiemyr skolekorps til et meget attraktivt korps å være medlem i.